vieconnect — Budoucnost 360° zpětné vazby

Cíle

360° zpětná vazba: Rozvoj vedoucích ve společnosti

Všechny firmy investují do svých vedoucích, ale ne všechny z nich investují cíleně. Jak ví, které kompetence by měli cíleně podpořit, nebo zda se vedoucí během pracovního dne řídí firemními hodnotami?

A právě na tomto místě vstupuje do hry 360° zpětná vazba. Tato umožňuje komplexní a strukturovanou zpětnou vazbu ke kompetencím, které by vedoucí měli mít. Hodnocená/ý získá feedback, který se zakládá na seznamu kompetencí z jejího/jeho pracovního prostředí: od nadřízené/ho, spolupracovníků a kolegů. V celkovém hodnocení je srovnáno vlastní hodnocení či vnímání hodnocené/ho se zpětnými vazbami od ostatních respondentů. Výsledky nadále slouží k prodiskutování v hodnotícím rozhovoru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Vedoucí tímto obdrží individuální pohled a hodnotné impulsy pro svůj další rozvoj.

Zda v rámci personálního rozvoje, řízení talentů či stanovení potenciálů pro začínající mladé pracovníky – využijte i Vy výhody tohoto nástroje pro Vaši firmu.

První dojem

Průběh

vieconnect: Nejmodernější způsob 360° zpětné vazby

vieconnect představuje nejefektivnější způsob, jak provést 360° zpětnou vazbu ve velkých a středně velkých společnostech. vieconnect je speciální internetová aplikace, ve které celý proces 360° zpětné vazby probíhá: to znamená od nominace či zvolení respondentů, přes vyplnění dotazníků až k samotnému vyhodnocení dat.

Pro Váš projekt to znamená následovné: Vy se soustředíte výhradně na obsah procesu, neboť proces samotný probíhá automaticky. Hodnocení obdrží své výstupní zprávy již následovný den po skončení průzkumu. Bez ohledu na to, zda se projektu zúčastní 10, 100 či 1000 vedoucích; nyní Vám nabízíme vieconnect v 19 jazycích. Pro firmy to tedy znamená nejen ušetření administrativních nákladů a finančních výdajů, ale zároveň cílené investování do rozvoje svých vedoucích.

vieconnect udává nový standard v oblasti 360° zpětné vazby.

Výhody

Výhody vieconnectu

Žádná instalace

— Okamžitě v provozu – tak to musí u softwaru být. vieconnect je internetová aplikace. To znamená, že nemusíte platit za vytvoření infrastruktury či za údržbu. Váš projekt může začít již zítra – bez ohledu na to, kolik má Vaše firma poboček.

100% jistota

— Bezpečnost Vašich dat je pro nás to nejdůležitější. vieconnect splňuje všechny bezpečnostní standardy – od https zakódování až po pravidelné provedení bezpečnostních testů. Náš server se nachází v Evropské unii a podléhá tedy evropskému zákonu o ochraně dat.

Vyznamenaný výkon

— Jsme pyšní na svůj „tool“. A těší nás, že to tak vidí i ostatní. vieconnect byl nominován v roce 2012 na dvě ceny. Na cenu Mercur (cena za inovace) a na cenu Constantinus (cena za informační technologii a za poradenství). A co vy, také rádi spolupracujete s vítězi?

Jednoduché ovládání

— Proč složitě, když to jde i jednoduše. vieconnect je sice funkčně velice zdatný, ale zato jednoduchý v použití. Uživatelská plocha byla vytvořena k snadnému ovládání. Softwarové nástroje jako automatické řízení úloh a nově vytvořený seznam úloh pro zúčastněné vedoucí jsou jen některé příklady jednoduchého ovládání.

Okamžitá možnost správy

— Každý personální manažer si musí udržet přehled o vlastním „toolu“. vieconnect nabízí mimo jiné také velké množství tzv. správních funkcí jako např. flexibilní správu uživatelských práv. Tím si tedy jako personální manažer udržíte přehled o tom, kdo a kde se v procesu právě nachází.

Online vyhodnocení

— Každý pracuje s výsledky jinak. Někteří si výstupní zprávy rádi vytisknou, jiní pracují raději online. vieconnect dokáže oboje a nabízí Vám inovativní onlinové hodnocení. Otázky můžete podle kritérií vybírat, filtrovat, můžete také zobrazit různé benchmarks (srovnání) – data se jednoduše stanou Vaší hrou.

Vysoká škálovatelnost

— Každá firma je jiná. vieconnect se Vám a Vaší firmě přizpůsobí. A to jak vzhledově (firemní logo, URL), ale především v oblasti vnitřních hodnot – tedy dotazníku. Společně s Vámi vytvoříme měřící nástroje, které jsou pro Vaši firmu specifické, a které odpovídají přesně na míru Vašim požadavkům na kompetence vedoucích.

Bez limitu

— Vy rostete – my rosteme s Vámi! vieconnect pokrývá především požadavky velkých a středně velkých společností, jedno zda s 500, 5000 nebo 50000 zaměstnanci. vieconnect dokáže spravovat jakékoliv množství zúčastněných a to velice rychle. To jediné, o co se musíte postarat Vy, je moderní internetový prohlížeč.

Mezinárodnost

— Onlinové průzkumy nezůstávají stát na hranicích. vieconnect byl koncipován pro mezinárodní využití. Momentálně nabízíme vieconnect v 19 jazycích a jsme schopni jej kdykoliv rozšířit o další cizí jazyky. Dokonce i dotazníky a výstupní zprávy si můžete nechat zobrazit v různých jazycích.

Dashboard – palubní deska

— Vedoucí potřebují přehled o tom, co a kdy mají udělat. Proto jsme do vieconnectu integrovali tzv. dashboard, který zobrazuje přehled všech kroků a také seznam úloh v procesu. Vždyť kdo nemá rád pěkný přehled o tom, co dělá?

O nás

vieconsult: Podpora a poradenství

vieconnect je produkt firmy vieconsult GmbH Vienna Corporate Research and Development.

Jsme mezinárodně činná poradenská společnost se sídlem ve Vídni. Naše hlavní činnost spočívá ve výzkumu lidských faktorů v organizacích a v jejich rozvoji. Specializujeme se na průzkumy provedené pomocí 360° zpětné vazby a na průzkumy spokojenosti zaměstnanců ve velkých a středně velkých společnostech v celé Evropě. Společně s Vámi implementujeme dotazníkové průzkumy a podpoříme Vaše vedoucí ve zpracování a ve využití jejich výsledků pro svůj další rozvoj.

Více informací naleznete na www.vieconsult.at.

Reference

Zákazníci, kteří již s vieconnectem spolupracují

Kontakt

Seznamte se s vieconnectem

, a

Kontaktní osoba

Gerd Beidernikl — +43 1 402182340 info@vieconsult.at